Friday, November 6, 2009

hanya DIA yg tahu

Kalau kita mengamati terjadinya bencana ataupun gempa yang terjadi di Sumatera, sudah seharusnya kita menjadikannya sebuah iktibar dan muhasabah diri terhadap keadaan yang terjadi pada sekitar kita.Mari kita amati dan fikirkan :

1. Gempa Tasikmalaya : Pukul 15.04
2. Gempa Padang : Pukul 17.16
3. Gempa Susulan Padang : Pukul 17.58
4. Gempa Jambi : Pukul 8.52

Cuba lihat di dalam Al Qurýan, Surat dan ayat sesuai dengan saat-saat terjadinya gempa.
1. Gempa Tasikmalaya
Jam 15.04
Surat Al Hijr (Surah-15) ayat 04
"dan Kami tiada membinasakan sesuatu negeripun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan"

2. Gempa Padang
Jam 17.16
Surat Al Israaý (Surah-17) ayat 16
"dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya Berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya"

3. Gempa Susulan Padang
Jam 17.58
Surat Al Israaý (Surah-17) ayat 58
"tak ada suatu negeripun (yang durhaka penduduknya) , melainkan Kami membinasakannya sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh)."

4. Gempa Jambi
Jam 8.52
Surat Al Anfaal (Surah -8) ayat 52
"(keadaan mereka) serupa dengan Keadaan Firýaun dan pengikut-pengikutny a serta orang-orang yang sebelumnya. mereka mengingkari ayat-ayat Allah, Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Amat keras siksaan-Nya."

0 comments: